Over

Over 'Het Onzichtbare Bos'

Even voorstellen, mijn naam is Walter Donker.
Vele jaren heb ik in de bomenwereld gewerkt als boomveiligheidsadviseur. De essentie van dit prachtige werk is het beoordelen van bomen op hun gezondheid en veiligheid, door te kijken naar hun lichaamstaal. Zo worden er visuele inspecties uitgevoerd om eventuele mechanische en biologische gebreken, zoals stabilisatieproblemen en aantastingen door zwammen, aan het licht te brengen. Daarnaast wordt gekeken hoe de bomen zich ontwikkelen en wordt de gezondheid beoordeeld door te kijken naar conditie en vitaliteit.

Vanuit deze achtergrond heb ik een passie ontwikkeld voor de fysiologie van bomen en het fascinerende bodemleven. Hoe meer onderzoeken en studies ik las, hoe groter mijn fascinatie werd voor het bos-ecosysteem. Als autodidact heb ik er een studie van gemaakt, die uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van 'Het Onzichtbare Bos'.

Ik zie het als een missie om mensen dichterbij de natuur te brengen en te laten beseffen waarom natuur zo essentieel voor ons is. Ik vind het een mooie uitdaging om de kennis die ik heb opgedaan op een zo toegankelijk mogelijke manier te vertalen naar gewone mensentaal.
Zo is 'Het Onzichtbare Bos' een geweldig podium geworden om kennis te delen met een ieder die het graag wil horen.

Toen ik ecoloog Dr. Peter Laan ontmoette werd ik gegrepen door zijn gedrevenheid, zijn kennis, enthousiasme en zijn manier van vertellen over het bosecosysteem. Sinds begin 2024 is hij wetenschappelijk adviseur van 'Het Onzichtbare Bos'.

Walter Donker
Bosambassadeur

Uitsnede klein Portret Walter Peter

Dr. Peter Laan (links) Walter Donker (rechts)
op de achtergrond een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum)

Mijn naam is Peter Laan en als bioloog, gespecialiseerd in de ecologie en plantenfysiologie heb ik me jarenlang bezig gehouden met wetenschappelijke studies naar het functioneren van plantenwortels, bodemprocessen en het bodemleven, zowel in het laboratorium als in het veld. Een aantal jaar geleden kruisten de wegen van Walter en mij zich en dat leidde tot vruchtbare gesprekken en samenwerking. 'Het Onzichtbare Bos’ is een geweldig initiatief dat voorziet in een grote behoefte in onze maatschappij. We maken ons niet ten onrechte grote zorgen over onze natuur, vooral bossen, die zienderogen achteruit gaan. Kennis over het functioneren van dit soort ecosystemen is van groot belang om bij een breder publiek een beter begrip te krijgen maar ook om gerichte maatregelen te kunnen treffen. En juist datgene wat onder de grond plaatsvindt is daarin van fundamenteel belang. Er is de laatste decennia veel meer bekend geworden over het belang van het bodemleven, vooral de mycorrhiza schimmels, maar ook over het hele bodemvoedselweb. Het is goed kennis te nemen van deze fascinerende wereld, waarbij het van belang is wetenschappelijke resultaten beschikbaar te maken voor het grotere publiek. Dat is een taak voor mij als wetenschappelijk adviseur: om wetenschappelijke zin en onzin te scheiden en elkaar te voeden met nieuwe kennis en inzichten. 

Basis gallerie hoog 600x800 31
Basis gallerie hoog 600x800 49
Basis gallerie hoog 600x800 56
Basis gallerie hoog 600x800 42
Basis gallerie hoog 600x800 35
Basis gallerie hoog 600x800 29
Basis gallerie hoog 600x800 623
Basis gallerie hoog 600x800 45
Basis gallerie hoog 600x800 10
Basis gallerie hoog 600x800 5
Basis gallerie hoog 600x800 53